Project omschrijving

Kinesitherapie omvat in de eerste plaats het geheel van systematische handelingen met als doel (functie)problemen van musculoskeletale, zenuw fysiologische, respiratoire en cardiovasculaire aard te verhelpen of te voorkomen. Dit door middel van actieve of passieve lichaamsoefentherapie, massagetherapie en/of fysische therapieën (zoals warmte, elektrotherapie, ultrageluid e.a.).

De kinesitherapeut, als beoefenaar, richt zich vooral op het herstellen en/of begeleiden van locomotorische en functionele problemen. Hij beoogt het behouden of het verbeteren van de kwaliteit van het menselijk bewegen, dat verminderd wordt door ziekten, traumata of ongevallen. (Bron: www.axxon.be)

In onze praktijk kan u terecht voor:

  • lymfedrainage
  • spier- en peesletsels
  • rug problematieken -> ook specifieke Mckenzie therapie
  • sportletsels
  • postnatale kinesitherapie
  • pre- en post operatief